Subsidies

Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP)
Het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt diverse regelingen voor het stimuleren cultuureducatie en -participatie, zoals in het verleden Impuls Muziekonderwijs.

Mediakunst- en erfgoededucatie
De regeling Mediakunst- en erfgoededucatie van FCP biedt volop kansen voor het onderwijs in Zwolle. Aanvragen kunnen worden ingediend door een culturele instelling in samenwerking met nog een aanbieder en minimaal 1 school. De aanvraagtermijn opent weer op 18 januari 2021. 

Fonds Amateurkunst
Een van de doelen van het gemeentelijke Fonds Amateurkunst is het bevorderen van de doorstroom van binnenschoolse naar buiten- en naschoolse kunstbeoefening. Een school kan hiervoor een aanvraag indienen samen met een cultuuraanbieder.

Stadkamer biedt ondersteuning bij het schrijven van subsidieaanvragen voor het verbeteren van cultuuronderwijs.

Kijk ook eens naar