Onderwijsprojecten

Pilots cultuureducatie en digitale geletterdheid

Wat gebeurt er als doelen van digitale geletterdheid en cultuureducatie hand in hand gaan in het onderwijs? Dat willen we onderzoeken samen met scholen en cultuuraanbieders! Komend schooljaar organiseren we pilots waarmee je als school en cultuuraanbieder samen dit praktijkonderzoek aangaat. Je kunt je tot en met 26 mei 2023 aanmelden voor deze pilots.

Meer informatie en aanmelden

Digitale Scheurkalender

Maak kennis met Zwolle, gewoon vanuit jouw klaslokaal
De digitale scheurkalender Zwolle is de leukste en makkelijkste online cultuurtool van Nederland. Via de gratis digibordlessen leer je met andere ogen kijken naar de stad.

Ga direct naar de digitale scheurkalender Zie je in Zwolle

Zwolle kiest voor Talent

In ons onderwijs wordt vaak een beroep gedaan op slechts een klein aantal talenten. Op diverse manieren stimuleert Stadkamer het talentgedreven werken in het onderwijs. De rijke context van cultuuronderwijs is ideaal om juist andere dan cognitieve talenten te belichten en te benutten. Stadkamer wil werken aan gelijke kansen door ruimte te bieden aan talent. Dat doen we met diverse partners als OOZ, Doomijn, Deltion, Windesheim en IJsselgroep.

Lees hier alles over Zwolle kiest voor Talent

Meemaken op Locatie

Met kunst ziet, hoort en beleeft iedereen iets anders. Dat is de kracht van kunst! Met een goede reflectie op een kunstbezoek leer je met andere ogen kijken naar de wereld en naar jezelf. Om dat te bereiken kun je met je groep kunst meemaken op locatie. Binnen dit speciale onderwijsaanbod bekijken, beluisteren en beleven de leerlingen kunst op een culturele plek in Zwolle. Dat is een bijzondere ervaring. 

Lees alles over Meemaken op Locatie

W&T-onderwijs

Wil je meer weten over wetenschap en technologie in het onderwijs? Stadkamer heeft de afgelopen jaren kennis opgebouwd op dit gebied. 

Klik op de button voor alle beschikbare informatie.

Lees hier alles over W&T-onderwijs

Leerlijnen PO

Stadkamer streeft naar meer samenhang in het Zwolse aanbod van cultuureducatie. Daarvoor ontwikkelde Stadkamer samen met het onderwijs en culturele instellingen een aantal Zwolse leerlijnen. Een leerlijn voor cultuuronderwijs waarborgt een doorgaande culturele ontwikkeling voor kinderen. In een doorlopende leerlijn staat uitgewerkt wat een kind moet kennen en kunnen aan het eind van de schoolperiode.

Bekijk de leerlijnen en samenhangend aanbod.

Festival WOEST

Festival WOEST is uitgegroeid tot het grootste cultuureducatiefestival van Nederland en is inmiddels breder dan het festival alleen. WOEST is de aanjager van vernieuwing in het onderwijs met kunst als uitgangspunt.

Actuele informatie over WOEST vind je op www.festivalwoest.nl.

Kunstkracht

Het project Kunstkracht is een samenwerking tussen vier Zwolse vmbo- en praktijkonderwijsscholen (Zone.college, Landstede Talentstad vmbo en pro, DOC 93 en Thorbecke Scholengemeenschap vmbo en pro) met Hedon, Zwolse theaters en Museum de Fundatie. Met als doel voor de eerste en tweedejaars leerlingen een doorlopende leerlijn te creëren.

Lees hier alles over Kunstkracht.

Kijk ook eens naar