OBS De Springplank

Op openbare basisschool de Springplank in Dieze besteden we sinds enkele jaren extra aandacht aan leesonderwijs. 

‘’Lezen moet een gewoonte worden."

Middenin onze grote, centrale hal is onze leeshoek. Onze schoolbibliotheek die vanaf volgende week op de schop gaat. We willen dat de schoolbieb toegankelijker wordt voor álle kinderen, zodat ze vrij in en uit kunnen lopen om zich onder te dompelen in de gehele boekencollectie. De boeken worden op thema gegroepeerd, zodat leerlingen sneller iets kunnen vinden wat ze interessant vinden en waardoor ze extra gemotiveerd raken om leeskilometers te maken. De herinrichting van de schoolbieb is één van de manieren om onze kinderen met plezier te laten lezen.

Enkele jaren geleden zijn wij als school afgestapt van de begrijpend lezen methode. We werken nu met rijke teksten die beter aansluiten bij de belevingswereld van onze kinderen. Er worden teksten gebruikt die aansluiten bij het thema van ‘ondernemend leren’ of thema’s die op dat moment spelen bij onze leerlingen. Hierdoor zorgen we voor samenhang en wordt het lezen betekenisvoller. Ook wordt er tijdens het dagelijkse voorlezen (in iedere klas!) gekozen voor boeken die aansluiten bij het thema van ‘ondernemend leren’. Door zelf het goede voorbeeld te geven proberen we onze leerlingen te interesseren en motiveren en ‘échte lezers’ van ze te maken.

Onze school heeft een belangrijk samenwerkingsverband met de Stadkamer, waar we dankzij onze leesconsulent Maarten veel informatie kunnen inwinnen op het gebied van leesmotivatie.

We hopen dat met al onze inspanningen de resultaten op technisch- en begrijpend lezen omhoog gaan, maar vooral dat kinderen minder frustratie en meer leesplezier gaan krijgen