Terug naar overzicht

OBS De Schatkamer

Wildwalstraat 38 8043 VL Zwolle
Bezoek de website
OBS De Schatkamer

Onze visie op leesbevordering 

Taal speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven en is daarom zowel in het onderwijs als in de thuissituatie van groot belang. Op de Schatkamer zien wij taalvaardigheid als een voorwaarde om goed te kunnen functioneren in de maatschappij en effectief taalleesonderwijs is volgens ons daarom cruciaal. Onze visie op taal en lezen vloeit voort uit onze onderwijsvisie “Natuurlijk Leren”, waarin leerlingen uitgedaagd worden om vanuit eigenaarschap en binnen een zoveel mogelijk betekenisvolle context zich te ontwikkelen.

Doel van het leesonderwijs op De Schatkamer is dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, gemotiveerde en strategische lezers die hun geletterdheid gebruiken om te leren en leesplezier te ontwikkelen. Hiertoe zorgen we dat leerlingen vloeiend en vlot leren lezen en leren wij hen effectieve strategieën om een tekst te begrijpen.

Vanuit onze overtuiging dat leren het best plaats vindt in rijke en betekenisvolle contexten, wordt ons leesonderwijs zoveel mogelijk aangeboden met een koppeling naar actuele langdurige thema’s en interesses van leerlingen. We hebben een bibliotheek op school, waarvan leerlingen mogen aangeven welke boeken ze graag zouden willen hebben in de bibliotheek. De bibliotheek wordt gerund door ouders en leerlingen van groep 7 en 8 kunnen solliciteren voor de functie als bibliothecaris. Maarten Keppel, onze leesconsulent komt deze leerlingen opleiden.

We doen jaarlijks een voorleeswedstrijd voor de groepen 5/6 en 7/8, waarbij de winnaar een wisselbeker wint. Hier wordt de naam van het kind op gegraveerd. Om ook onze ouders aan te moedigen tot lezen hebben we in ons oudercafé een boekenkast staan waar boeken voor zowel volwassenen als kinderen in te vinden zijn en die je mee mag nemen. We zetten het programma Bouw! in en ook hier verzorgen leerlingen van groep 7 en 8 de rol als tutor.

Wat we nog verder willen realiseren in onze school is de samenwerking met de kinderopvang en de peuterspeelzaal rondom voorlezen. We zouden het mooi vinden als onze leerlingen een voorleesdiploma kunnen halen en dan mogen voorlezen aan de jongste kinderen van ons kindcentrum.