Terug naar overzicht

Dalton Kindcentrum De Markesteen

Bezoek de website
Dalton Kindcentrum De Markesteen

Dalton Kindcentrum de Markesteen zet in op geletterdheid en kennis van de wereld, beide essentieel om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze complexe samenleving. Lezen en taal zijn kernvakken op onze school.

Om geletterd te kunnen worden en kennis van de wereld op te doen is het nodig om een rijke boekencollectie te hebben die up-to-date is, tijd te faciliteren voor lezen en voorlezen, alle leerlingen op voldoende technisch leesniveau (decodeervaardigheden en vloeiend lezen) te krijgen of te behouden, begrijpend lezen aan te bieden in brede thema’s (wereldoriëntatie) met rijke (authentieke) teksten (fictie, non-fictie en poëzie).

We willen de koppeling maken met onze leerlijn literatuur (i.s.m.Stadkamer en cultuurcoördinator) uit ons cultuurplan vanaf 2017.
We willen meer verbinding zoeken tussen de losse vakken op ons rooster, vakverbinding is een hoofdthema voor de komende jaren. Daarbij is het van belang, dat leraren de noodzaak van goed leesonderwijs zien en zowel wetenschappelijke kennis over taal- en leesonderwijs opbouwen en delen, zodat zij weten hoe zij deze kennis kunnen vertalen naar de praktijk van alledag in de klas.

Voorlezen wordt in alle groepen iedere dag aangeboden.

Tutor lezen met maatjes in de school.

Bestelling leeskasten en standaards voor promotieboeken.

Sanering boekencollectie, nieuwe boeken zijn onderweg.

Voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8.

Voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8