CBS Het Mozaïek

Onze wens is om van alle leerlingen enthousiaste lezers te maken. Daarom besteden wij veel aandacht aan:

Zorgen voor een rijk boekenaanbod
Door jaarlijks mooie, nieuwe boeken aan te schaffen en oude boeken te saneren, houden we onze schoolbibliotheek up-to –date. Dit gebeurt in samenwerking met de Stadkamer en het Leesfonds. Bij het aanschaffen gebruiken we ons collectieplan, zodat we een goede variatie aan kunnen bieden en kiezen we vooral voor eigentijds materiaal. Ook gaan we met de groepen 3 t/m 8 6-wekelijks naar de bibliotheek (voor de kleutergroepen worden bieb-ouders ingezet) zodat er altijd ‘vers’ leesvoer in de groepen aanwezig is.

Zichtbaar maken van boeken
In alle groepen hangt een ‘leesplankje’ waarop je boeken frontaal kunt presenteren. Leerkrachten/leerlingen brengen op deze manier steeds andere boeken zichtbaar onder de aandacht. We maken de boeken ook ‘zichtbaar’ voor de leerkrachten. Want wanneer je zelf enthousiast bent over een boek, draag je dat gemakkelijker over op je leerlingen. Nieuw materiaal wordt altijd eerst aan het team gepresenteerd en een tijdje in depersoneelskamer gezet. Dit maakt dat er makkelijk gesprekken over boeken en lezen ontstaan.

Thuis lezen stimuleren
Door mee te doen aan grote leescampagnes als de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen wordt er meer bekendheid gegeven aan het lezen op school en thuis. Wij maken hier altijd een feestje van. Zo houden we bijvoorbeeld een fotowedstrijd, waarop de leerling thuis aan het lezen is en organiseren we een Voorleeswedstrijd voor de hele school waarbij natuurlijk ook thuis geoefend moet worden.