Plezier haalt talenten van kinderen naar boven

Groep 3-leerkracht Lisbeth Roth en vakdocent en projectleider cultuureducatie Monica Sierat werken nauw samen bij het ontwikkelen van creatieve en betekenisvolle lessen. Al sinds de herfstvakantie is groep 3 op SBO Facet in de ban van Fred het hert. Een bestaand prentenboekpersonage dat Monica en Lisbeth inspireerde om zelf een verhaal over Fred te schrijven voor de leerlingen. Een eigen verhaal dat aanknopingspunten biedt voor verschillende vakken. Dit schooljaar draaiden ze een pilot voor talentgedreven (kunst)onderwijs.

Lees hier het hele interview

OC De Twijn combineert talentgericht onderwijs en drama

ICC’er Ria Hempenius wilde op OC De Twijn het drama-onderwijs een boost geven en koppelen aan talentgericht werken. Stadkamer bracht haar in contact met NinaDis Meeuwsen, die naast dramadocent ook talentenfluisteraar is.

 ‘We kunnen nu meer kinderen aanspreken op hun talent’

Lees hier het hele interview

Cultuuronderwijs op De Proeftuin: terug naar de basis

Basisschool De Proeftuin in Holtenbroek opende in augustus 2021 haar deuren. Er ging een jarenlange voorbereiding aan vooraf, met als voornaamste vraag: hoe kunnen we het onderwijs op een andere, meer oorspronkelijke manier vormgeven? Sonja Lassche was betrokken bij de oprichting én had de taak om het cultuuronderwijs vorm te geven. Hoe doe je dat op een nieuwe school?

Lees hier het hele interview

De Werkschuit gaat voor sterke lezers

Openbare basisschool De Werkschuit in de Aa-landen zet fors in op leesonderwijs. Het doel: van iedere leerling een sterke lezer maken. Wendy en Ilonka, leerkrachten van groep 1 en 2, volgden vorig schooljaar de cursus leescoördinator en werkten hun visie en aanpak uit in een kwaliteitskaart lezen in de kleuterbouw. Daarmee zorgt de school voor een uniforme leesaanpak.  

Lees hier het hele interview

De Markesteen: vakoverstijgend werken in de praktijk

Openbare basisschool De Markesteen wil haar leerlingen beter voorbereiden op de maatschappij, extra motiveren en de werkdruk voor leerkrachten verlagen. De oplossing ligt volgens de school in vakoverstijgend werken. Na een succesvolle proef in groep 7 wil leerkracht Renee van Rijswijk het concept uitrollen in de hele school.   

Lees hier het hele interview

Rapporten zonder cijfers: De Duyvencamp focust op groei 

CBS De Duyvencamp in Berkum wilde in rapporten graag minder nadruk op een oordeel – onvoldoende, voldoende of goed – en meer focus op ontwikkeling van leerlingen. Het resultaat is een multomap met mooi vormgegeven bladen waarop de ontwikkeling per vak grafisch is weergegeven, met ruimte voor een persoonlijke noot van leerkracht, leerling en ouders. 

Lees hier het hele interview

ICC'er Marjanneke Scholtheis 

Marjanneke Scholtheis maakt zich als leerkracht van groep 1-2 en ICC-er sterk voor cultuuronderwijs op CBS Het Stroomdal. Een bezoek aan een voorstelling bij Schouwburg Odeon leverde enthousiaste reacties op bij de kinderen én hun ouders. 

"Zelf vind ik naar het theater gaan belangrijk om de persoonlijke ervaring die een kind opdoet. Het opent deuren naar de fantasie, en brengt momenten van herkenning, verwondering en spanning. Kortom: genieten!”  

Lees hier het hele interview

ICC'er Loes Onderdelinden 

Afgelopen schooljaar volgde Loes Onderdelinden de ICC-cursus bij Stadkamer. De nieuwe inzichten neemt ze mee in haar rol als leerkracht en ICC-er op de Montessorischool.

"Een van de meest inspirerende onderdelen van de cursus vond ik Procesgerichte Didactiek van Karin Kotte. Deze methodiek geeft veel meer ruimte voor voorbereiding en gesprek, en om creatieve zijpaadjes te bewandelen."

Lees hier het hele interview

Leescoördinatoren Heidi Goedvriend en Ruben Wetzels

Als leescoördinatoren op OBS De Toonladder inspireren Heidi Goedvriend (46) en Ruben Wetzels (25) hun collega’s en motiveren ze de kinderen om met plezier te lezen. 

“Op de Toonladder hebben we een missie: elk kind een gemotiveerde en levenslange lezer. Lezen vinden we op onze school ontzettend belangrijk en doen we dan ook dagelijks. We besteden door het jaar heen veel aandacht aan leesmotivatie en hebben een boekencollectie waar we erg trots op zijn!"

Lees hier het hele interview

Leerkrachten Mirjam Schottert en Belinda Oonk 

IKC De Wieden richtte een leerteam taal op om het leesonderwijs beter vorm te geven. De leesconsulent van Stadkamer heeft een adviserende rol. ‘We willen een manier vinden waarin we alle leerdoelen door leesonderwijs kunnen aanbieden. Geen keurslijf of dichtgetimmerde methodiek, maar een leidraad voor leerkrachten’, zegt leerkracht Mirjam Schottert.

Lees hier het hele interview

Nicole Wennips van De Zuidster

Nicole Wennips van De Zuidster is een groot voorstander van wetenschap- en techniekonderwijs, dat uitgaat van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren. Binnen de school wordt daar nu te weinig mee gedaan, vindt ze. ‘Leerkrachten denken vaak dat het ingewikkeld is. Ik wil ze laten zien dat het dat niet is.’

Lees hier het hele interview

Ronald Berghuis maakt cultuurontwikkelplan

Ronald Berghuis maakte een cultuurontwikkelplan als eindproduct van de ICC-cursus van Stadkamer. Daarin verwerkte hij de principes van het onderzoekend en ontwerpend leren. Dat gaf handvatten aan het team, maar was ook even wennen. Hoe verliep de uitwerking in de praktijk? En wat betekende het samengaan van de Krullevaar met Supernova - onder de naam kindercampus TrioMundo - voor het plan? 

Lees hier het hele interview

ICC’er Ietje Pompert

Bij rekenen en taal is de voortgang van leerlingen vrij eenvoudig te monitoren. Maar hoe houd je de culturele ontwikkeling van een kind in de gaten? Op de Florens Radewijnsschool in Windesheim werken leerkrachten met eigengemaakte observatielijsten en met het portfolio van het KunstKabinet. 

Lees hier het hele interview

Marije Wijnia van IKC De Aquamarijn

Op Kindcentrum Aquamarijn was beeldende vorming jarenlang een vak dat de leerkrachten er ook nog even bij moesten doen. Totdat groep 5-leerkracht Marije Wijnia de ICC-cursus volgde en haar directeur, collega’s én leerlingen enthousiast maakte voor cultuuronderwijs. ‘Het is een rijkere leeromgeving.’

Lees hier het hele interview

Kijk ook eens naar