Digitale geletterdheid

Team Onderwijs zet zich samen met de gemeente en onderwijsinstellingen in voor de bevordering van digitale geletterdheid binnen het onderwijs. In de onderbouw van de basisschool ligt de focus met name op leren lezen. In de midden- en bovenbouw en in het voortgezet onderwijs wordt meer aandacht besteed aan informatie- en mediavaardigheden.

Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt over digitale geletterdheid.

Digitale geletterdheid

Wij willen dat alle kinderen volwaardig kunnen participeren in de samenleving en met gelijke kansen zich kunnen ontwikkelen tot wie zij willen worden. In de huidige tijd zien wij digitale geletterdheid en digitaal burgerschap als noodzaak om dit mogelijk te maken. Kinderen moeten opgewassen zijn tegen de impact van het (sociaal-)digitale leven en voldoende kennis (hoofd), (be)grip (hart) en kunde (handen) hebben op gebied van digitale technologie en ethiek.

Wil je lessen over mediawijsheid geven, een ouderavond of teamtraining hierover organiseren, of heb je een andere vraag of behoefte rondom digitale geletterdheid? De adviseurs van Team Onderwijs van Stadkamer denken graag met je mee.

Pilots Cultuureducatie en Digitale Geletterdheid

Wat gebeurt er als doelen van digitale geletterdheid en cultuureducatie hand in hand gaan in het onderwijs? Dat willen we onderzoeken samen met scholen en cultuuraanbieders! Komend schooljaar (2023-2024) organiseren we pilots waarmee je als school en cultuuraanbieder samen dit praktijkonderzoek aangaat. Aan het einde van het schooljaar delen we de resultaten van de pilot onder andere hier. 

Inspiratie

www.mediawijsheid.nl
Op deze website krijg je informatie over veilig en slim gebruik van (digitale) media. Per thema zie je bij welke organisaties je terecht kunt voor meer informatie en/of hulp.

www.hoezomediawijs.nl
Speciaal voor kinderen vanaf 10 jaar is dit de website over leuk, veilig en slim gebruik van (sociale) media.

Website SLO
Op de site van SLO lees je meer over de ontwikkelingen op het gebied van digitale geletterdheid in relatie tot het curriculum voor zowel primair als voortgezet onderwijs.

Landelijke campagnes

Week van de Mediawijsheid
Elk jaar in november wordt de Week van de Mediawijsheid georganiseerd. Door mee te doen aan de campagne krijgen kinderen inzichten, goede voorbeelden en handvatten, zodat ze leren om zich mediawijs te gedragen.
Kijk voor meer informatie op www.weekvandemediawijsheid.nl

Media Ukkie Dagen
Ieder jaar vinden de Media Ukkie Dagen plaats over mediaopvoeding van kinderen van 0-6 jaar. Tijdens deze week krijgen ouders en (professionele) opvoeders antwoord op concrete vragen over mediaopvoeding zoals: wat zijn goede apps, games en video’s voor jonge kinderen? Kun je je kind aanleren zélf op tijd te stoppen met media? En hoe doe je dat dan?
Kijk voor meer informatie op www.mediaukkiedagen.nl

Contact

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem gerust contact op met één van onze medewerkers.

Kijk ook eens naar