Digitale bronnen volwassenen

In Stadkamer (alle vestigingen) kun je een aantal digitale bronnen raadplegen die alleen in de bibliotheek beschikbaar zijn of die je thuis kunt raadplegen met behulp van je bibliotheekpas.

Een overzicht:

Theorie-examen rijbewijs
Oefenen met digitale proefexamens voor het rijexamen bromfiets, motor en auto.
Vrij toegankelijk in de bibliotheek, thuis door in te loggen met je bibliotheekpas.

LiteRom en Uittrekselbank
LiteRom biedt een compleet overzicht van auteurs, artikelen en recensies m.b.t. Nederlandse literatuur.
De Uittrekselbank bevat uittreksels van Nederlandstalige en buitenlandse literatuur.
Beide bestanden zijn vrij toegankelijk in de bibliotheek, thuis door in te loggen met je bibliotheekpas.

Lezen voor de Lijst
Lezen voor de Lijst geeft advies bij de keuze en verwerking van de boeken die leerlingen 'voor hun lijst' lezen voor Nederlands (en ook Duits en Fries) De boeken zijn binnen de leeftijdscategorieën 12-15 jaar en 15-19 jaar opgedeeld in niveaus. De website is bedoeld voor leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs, ouders, bibliothecarissen en andere belangstellenden.
Vrij beschikbaar in de bibliotheek en thuis.

DocsOnline
DocsOnline biedt 20 door bibliothecarissen geselecteerde documentaires. De documentaires sluiten zoveel mogelijk aan bij actuele onderwerpen die met name voor het onderwijs interessant kunnen zijn. Gedurende het jaar worden documentaires gewisseld, zodat er om de zoveel tijd weer nieuwe documentaires te bekijken zijn.
Vrij toegankelijk in de bibliotheek, thuis door in te loggen met je bibliotheekpas.

Vrij te raadplegen in de bibliotheek en thuis:

WorldCat Discovery
Via WorldCat Discovery kan je wetenschappelijke boeken lenen die je eigen Bibliotheek niet heeft. Je vindt hier boeken van universiteitsbibliotheken, musea en onderzoeksinstellingen. Alle boeken die in Nederland beschikbaar zijn, kun je lenen. Aanvragen alleen mogelijk met bibliotheekpas. Klik hier voor meer info of ga direct naar WorldCat Discovery.

Delpher
In Delpher vind je miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften die je allemaal woord voor woord kunt doorzoeken. De teksten komen uit de collecties van diverse wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. Ze worden hier onder één knop aangeboden om het vinden van informatie gemakkelijk te maken.

DBNL
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een digitale collectie van teksten (o.a. in de vorm van PDF's en e-books) die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied.

Kijk ook eens naar