Commissielid Fonds Amateurkunst

Vacature Commissie Fonds Amateurkunst

Wil jij jouw kennis en expertise inzetten ten behoeve van de amateurkunst in Zwolle? Stadkamer zoekt voor het Fonds Amateurkunst Zwolle een nieuw commissielid.

In de gemeente Zwolle zijn jaarlijks honderden amateurkunstenaars actief bezig met kunst. Amateurkunst levert een belangrijke bijdrage aan de ‘levendige stad’. Mensen ontmoeten elkaar en ontplooien hun talenten. Met het Fonds Amateurkunst Zwolle biedt de Gemeente Zwolle de amateurkunstenaar de mogelijkheid om zijn/haar talenten nog verder te ontwikkelen en ook anderen te inspireren om kunst te beoefenen in de vrije tijd. Het beheer van het fonds is ondergebracht bij Stadkamer.

Het fonds richt zich op verbetering van kwaliteit binnen de amateurkunst.

De commissie beoordeelt de aanvragen die worden ingediend bij het Fonds Amateurkunst Zwolle en bestaat uit ten minste 4 leden. De commissieleden worden benoemd op grond van hun specifieke deskundigheid binnen de disciplines van de amateurkunst: muziek, toneel, dans, literatuur, audiovisuele en beeldende kunsten.   

Als lid van de commissie Fonds Amateurkunst beschik je over:

  • adviesvaardigheden

  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

  • Het vermogen om je in te leven in de specifieke situatie (regelgeving, verantwoordelijkheden, politieke context, positie van zowel vragers als aanbieders) van het fonds;

  • Affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van de Stadkamer;

  • HBO werk- en denkniveau;

  • Kennis van en bij voorkeur werkzaam binnen de discipline(s) die hij/zij vertegenwoordigt;

Daarnaast is het van belang dat je agenda het toelaat om je hier elk kwartaal enkele uren voor in te zetten.

Zittingsduur, investering in tijd
De leden van de commissie worden benoemd voor 2 jaar. Aansluitend aan deze periode is een verlenging mogelijk.
De commissie vergadert vier keer per jaar. Investering in tijd zal tevens bestaan uit de voorbereiding van de vergaderingen, d.w.z. het inlezen van de vergaderstukken ter voorbereiding op de beoordeling van de subsidieaanvragen.
Leden van de commissie ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun deelname aan de vergaderingen, noch voor hun werkzaamheden hieraan voorafgaand. Commissieleden mogen wel reiskosten declareren.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Anne Blok: anne.blok@stadkamer.nl

Kijk ook eens naar