Alle Zwolse Kinderen Lezen

Ons programma Alle Zwolse Kinderen Lezen
Met het programma Alle Zwolse kinderen lezen wil Stadkamer het leesplezier vergroten bij kinderen van 0 tot 18 jaar op de (voor)scholen in Zwolle. Want plezier in lezen doet lezen. En als je meer gaat lezen, word je er beter in en dat is de sleutel tot geletterdheid!

Landelijk verlaat jaarlijks 25% van de leerlingen de basisschool met een taalachterstand van 2 tot 2,5 jaar. Een achterstand die in de latere schoolloopbaan niet ingehaald kan worden. In veel gevallen resulteert dit in laaggeletterdheid. Als je laaggeletterd bent heb je grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3. Formulieren invullen, overheidsinformatie begrijpen en voorlezen aan (klein)kinderen zijn dan bijvoorbeeld heel lastig.

Het programma is een samenwerking tussen Stadkamer, de Gemeente Zwolle en kinderopvang- en onderwijsinstellingen.

De vijf basisprincipes voor goed (voor)leesonderwijs
Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen meer plezier krijgen in lezen en taalvaardiger worden? Samen met Hogeschool Windesheim hebben we de vijf basisprincipes van goed (voor)leesonderwijs opgesteld.

  1. Een rijke boekencollectie
  2. Tijd voor (voor)lezen
  3. Aandacht voor leesmotivatie
  4. Kritisch kijken naar de aanpak op school
  5. Zelf lezen doet lezen!

Onze werkwijze
We adviseren en ondersteunen scholen bij het planmatig werken rondom leesbevordering, het zorgen voor een rijke leesomgeving en we bieden trainingen en workshops aan. Daarnaast zetten we in op het versterken van een Zwolse netwerk door het organiseren van inspiratiebijeenkomsten.

Wil je meer weten over Alle Zwolse Kinderen Lezen? Neem dan gerust contact met ons op via educatie@stadkamer.nl of klik hier voor onze medewerkers. 

Kijk ook eens naar