Alle Zwolse Kinderen Lezen

Ons programma Alle Zwolse Kinderen Lezen
Met het programma Alle Zwolse kinderen lezen wil Stadkamer het leesplezier vergroten bij kinderen van 0 tot 18 jaar op de (voor)scholen in Zwolle. Want plezier in lezen doet lezen. En als je meer gaat lezen, word je er beter in en dat is de sleutel tot geletterdheid! 

Landelijk verlaat jaarlijks 25% van de leerlingen de basisschool met een taalachterstand van 2 tot 2,5 jaar. Een achterstand die in de latere schoolloopbaan niet ingehaald kan worden. In veel gevallen resulteert dit in laaggeletterdheid. Als je laaggeletterd bent heb je grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3. Formulieren invullen, overheidsinformatie begrijpen en voorlezen aan (klein)kinderen zijn dan bijvoorbeeld heel lastig.

Het programma loopt sinds januari 2018 en inmiddels doen 21 Zwolse basisscholen en voorschoolse instellingen mee. Provincie Overijssel subsidieert het programma voor zeven VO-scholen in het kader van 'Taal werkt'.

De vijf basisprincipes voor goed (voor)leesonderwijs
Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen meer plezier krijgen in lezen en taalvaardiger worden? Samen met Hogeschool Windesheim hebben we de vijf basisprincipes van goed (voor)leesonderwijs opgesteld. Deze luiden als volgt:

  1. Goed (voor)leesonderwijs vereist een doordachte boekencollectie met rijke teksten.
  2. Goed (voor)leesonderwijs vereist tijd voor (voor)lezen.
  3. Bij goed (voor)leesonderwijs hoort aandacht voor leesmotivatie.
  4. Kijk voor goed (voorlees)onderwijs kritisch naar de aanpak op school.
  5. Lees zelf (dus ook als docent!)

Aan de hand van deze principes voeren we adviesgesprekken met deelnemende scholen en nemen we aan de hand van de vragen en behoeften van de school passende en concrete acties op het gebied van lezen. Lees hier meer informatie over de basisprincipes.

Leesfonds

Een school die deelneemt aan Alle Zwolse Kinderen krijgt een deel van alle uitgaven die te maken hebben met leesbevordering vergoed. Om hiervoor in aanmerking te komen zijn er een aantal spelregels waar je als school aan moet voldoen. Lees hier alles over het leesfonds.

Kijk ook eens naar